Comprendre la condició humana a través de les seves obres.

Hermitage Barcelona

Per Dins

Un museu a la recerca de l’home creador i les seves circumstàncies a través de l’estudi multidisciplinari de les seves obres.

L’Hermitage Barcelona indagarà en la relació entre Art i Ciència que és rellevant tant pel que tenen en comú com per allò que tenen de diferent. Es tracta de dues formes de coneixement que persegueixen comprendre i explicar la realitat, cadascú des de perspectives diferents.

La nostra missió és crear i mantenir una atmosfera de foc creuat d’idees entre creadors, pensadors i espectadors del coneixement amb un objectiu: comprendre la condició humana a través de les seves obres, els seus mètodes, els seus llenguatges, les seves tradicions i les seves revolucions.

A l’Hermitage Barcelona, la museografia no es limita a triar i penjar quadres a la paret sinó es tracta d’aplicar la museografia científica moderna a l’art usant una singular combinació de peces originals, fenòmens i metàfores museogràfiques, per comprendre la Humanitat i la seva característica diferencial més important: la Creativitat.

Hermitage Barcelona és un espectacle permanent de la intel·ligència i de la bellesa.

Dit en altres paraules, és un museu concebut més per estimular que per ensenyar, per ser utilitzat que per ser visitat.

50

ANYS DE CONCESSIÓ

1500

LLOCS DE TREBALL INDIRECTES

1000000

VISITANTS

Hermitage Barcelona

Per Fora

Entorn portuari, memòria de l’escullera, proximitat al mar.
Des del terreny, meravelloses vistes de la ciutat, del mar, de la muntanya de Montjuïc, del port. Cap al terreny, important presència de la futura volumetria del museu.

Si l’Hermitage de Sant Petersburg ocupa un antic palau utilitzat com a museu, l’Hermitage de Barcelona serà un museu nou amb dimensions de palau urbà. Malgrat una topografia de certa complexitat, l’indret on ha d’ubicar-se el museu exigeix que la seva arquitectura faciliti recorreguts, connecti desnivells i s’obri amb generositat a la ciutadania.

I així, l’arquitectura respon, conscient de la seva dimensió pública, a la concepció dels seus espais intermedis, porxades i galeries: d’accés i protecció, en la façana nord; de descans i contemplació, en la seva façana sud.

La façana de l’Hermitage Barcelona funciona com una pell que cobreix, per oferir a cada espai allò que necessita: des de l’absència total de llum natural per a les grans sales; fins a la il·luminació des de diferents orientacions de l’espai central o la diversa profunditat d’ombra de porxades i galeries.

No hi ha efectismes, frivolitats, ni espectacularitat buida en la proposta. El plantejament és rigorós en la seva expressió i construcció, i sostenible en el seu ús i manteniment. I entre les instruccions genètiques del seu ADN ocupen un paper cabdal la seva vocació cívica i la seva voluntat de permanència.

Els estudis Ujo and partners i Principia Design ho han fet possible.

L’arquitectura és estructura, és un mur que es fragmenta en pilars
i entaulaments que, de manera rítmica, creen ordre i mesura,
escala i profunditat.

slide-01d-planol
slide-15a-nom

En planta, la composició tripartida del museu, ubica les sales d’exposició als seus flancs, articulades mitjançant un gran espai central de relació, que alça llargues perspectives i recorreguts orientats cap a la llum.

slide-14b-gespa
slide-06c-jardi
slide-09c-mirador
slide-08d-nocturna
81

LLOCS DE TREBALL

2019

INAUGURACIÓ

28

MM EUROS DE CONSTRUCCIÓ

“L’arquitectura del museu facilita recorreguts, connecta desnivells i s’obre amb generositat a la ciutadania”.
Ujo Pallarés