Jorge Wagensberg Lubinski

2 de desembre 1948 _ 3 de març 2018

“La muerte es la más sorprendente de todas las noticias previsibles"

“La mort és la més sorprenent de totes les notícies previsibles”

“Смерть - это самая неожиданная из всех предсказуемых новостей”

“Death is the most surprising of all the predictable news”